Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozvrh hodin cvičiště

  

K výcviku v období vánočních svátků v roce 2017:

       rok 2017 – sobota 9.12. a 16.12.

    rok 2018 – první sobotní výcvik – 13.1. - v případě, že teploty  budou více než - 10 stupňů Celsia, výcvik se nekoná a posunuje se o další týden / 20.1. 2018/              

                                           Marie Lázničková, předsedkyně KK

     

 

   Pravidelný výcvik

Sobota :14.30 hod. - celoročně
Středa: 16.30 hod. - od 3.tího týdne února do konce října. každoročně do odvolání.
Od 1.11. do 3.tího týdne února se pravidelný výcvik nekoná, pouze po domluvě s výcvikářkou.

POZOR:

 Případné změny v hodinách ve výcviku budou uveřejněny v sekci "Akce a aktuality KK SVITAVA - Bílovice".

Poznámky:

  1. Od července 2014 probíhá i pravidelný výcvik obran.

 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ ČLENA KYNOLOGICKÉHO KLUBU SVITAVA - BÍLOVICE NA CVIČIŠTI KLUBU:


1. Na cvičiště má přístup pouze člen Kynologického klubu SVITAVA - Bílovice (dále jen ČKK) a rodinní příslušníci v jeho doprovodu (vyjímku tvoří akce pořádané kynologickým klubem) v době od 6 hod do 20 hod.
Na cvičiště nemá přístup pes, který nemá provedené povinné očkování. Současně nemá na cvičiště přístup pes, který není v držení ČKK (vyjímku povoluje výcvikář KKSVITAVA - Bílovice) .


2. V objektu cvičiště a mimo něj do vzdálenosti 50 m musí mít psovod svého psa vždy na vodítku. Při hromadném výcviku může vedoucí výcviku pro pohyb psa mimo objekt i na vzdálenost větší než 50 m stanovit jiný režim.


3. Pes, jenž je starší 6-ti měsíců, musí být kromě času, kdy provádí výcvik, uvázán k úvazovému kolíku. Je zakázáno uvazovat psy mimo vyhrazené prostory – zejména k překážkám, lavicím apod….


4. Každý ČKK je povinen v prostorách cvičiště zachovávat pořádek, zejména však
- uklidit trus po svém psovi na určené místo – kontejner
- po ukončení výcviku na překážkách uvést překážku do výchozího stavu (vrátit odebraná prkna a pod.
- nepoškozovat majetek Kynologického klubu
- za účelem údržby zařízení klubu odpracovat 4 brigádnických hodin ročně. V případě, že člen brig.hodiny neodpracuje uhradí částku 100.- Kč za každou jednu neodpracovanou hodinu.


5. Každý ČKK zodpovídá za škody, které způsobil on či jeho pes.


6. Výcvik na cvičišti je povolen pouze pro ČKK a to v době
letního času - do 20ti hodin
zimního času – do 18,00 hodin
vyjímku může povolit  výcvikář.


7. Psovod, který se nedostaví do doby zahájení pravidelného hromadného výcviku na cvičiště, může být výcvikářem ten den z tohoto výcviku vyloučen.


8. Psovod je povinen hlásit před zahájením pravidelného výcviku hárání své feny a řídit se pokyny výcvikáře.


9. Porušení výše uvedených zásad může mít za následek zákaz vstupu na cvičiště. O zákazu vstupu ČKK na cvičiště bezprostředně rozhoduje předseda, jednatel nebo výcvikář Kynologického klubu, dobu zákazu stanoví výbor Kynologického klubu SVITAVA - Bílovice.